Profil spoločnosti

 

Slovak Global Trade Company, s.r.o. je obchodnou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá veľkoobchodnou a maloobchodnou činnosťou. Vznikla v roku 2012. 

Spoločnosť je zameraná na dovoz tovarov a následný veľkoobchodný predaj na domácom a zahraničnom trhu. Spoločnosť začala svoju činnosť na podnet nedostaktu kvalitných a dostupných produktov na trhu.

Našim cieľom je poskytnúť zákazníkom najnovšie a inovatívne riešenia, nadštandardné služby a servis z hľadiska kvality predávaných produktov, pričom sledujeme neustály a stabilný rast spoločnosti spolu s našimi zákazníkmi. Rovnako dôležité je pre spoločnosť spoľahlivo, efektívne a konkurencieschopne obchodovať na slovenskom a medzinárodnom trhu, ale hlavne poskytnúť našim zákazníkom kvalitné poradenstvo v oblasti technickej a marketingovej podpory.

Novinky